Daugavas Vanagi ASV lūdz ikvienu atbalstīt
14. jūnija ziedojumu vākšanas akciju

 Nekad neaizmirsīsim 14. jūnija sāpīgos notikumus. Latviešu tautas sirdīs šīs dienas asarām ierakstītas. Godinot tos, kas cīnījušies un cietuši, atbalstīsim mūsu jaunatnes audzināšanu latviskā garā. Šī gada ziedojumi atbalstīs DV ASV sadarbības programmu ar Amerikas Latviešu apvienību izglītojošajiem ceļojumiem uz Latviju. Lai jauniešiem izveidojas degsme un mīlestība par latvietību. Lai viņi iepazīstas ar mūsu vēsturi un arī neaizmirst!

Lūdzam ziedojumus nosūtīt DV ASV kasierei:
Līga Nutter, 1212 Northrup Road, Penfield, NY 14526
Čeki rakstāmi uz: “Latvian Association DV ASV, Inc.” vārda

 

LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!