DV ASV Zemes valdes sēde un kopsēde ar DV Kanādas Zemes valdi

 

Daugavas Vanagu ASV Zemes valdes sēde notika 2016. gada 19. augustā Saulgriežos, Garezerā, 57732 Lone Tree Rd, Three Rivers, MI 49093. Ziņojumus sniedza DV ASV priekšnieks Andris Kursietis, DV ASV Vanadžu priekšniece Līga Nutere, kā arī citi valdes locekļi par savam nozarēm. Valde apsprieda dažādus jautājumus sākot ar ienākušajiem rakstiem, DV mājas lapas informāciju, finanšu pārskaie un beidzot ar gatavošanos DV Centrālās valdes sēdei Straumēnos, Anglijā šī gada septembrī.

Nākamajā dienā, 20. augustā, notika kopsēde ar Daugavas Vanagu Kanādā Zemes valdi. Sēdē piedalījās arī PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis. Arī šajā sēdē tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar gaidāmo DV Centrālās valdes sēdi, īpašu uzmanību veltot statūtu maiņas jautājumiem. Plaši tika diskutēta DV Mēnešraksta izdošana papīra un digitālā formā. Tāpat tikai apspriestas jaunas iespējas informācijas izplatīšanai par DV darbību gan biedru starpā, gan arī plašākai sabiedrībai.

Par DV ASV Zemes valdes darbību ārpus sēdēm lasiet šeit.

 

Gatavojieties Latvijas simtgades svinībām!

Daugavas Vanagi ASV atbalsta simtgades rīcības komisijas aicinājumu svinēt Latvijas dzimšanas dienu ASV ar dažādiem pasākumiem. DV ASV apvienības ir aicinātas sākt plānot pasākumus laika posmam no 2017. gada 18. novembra līdz 2018. gada 18. novembrim. DV ASV delegātu sapulcē tika pieņemts lēmums piešķirt katrai DV apvienībai ASV $1000 atbalstu simtgades pasākumu organizēšanai. ALAs mājas lapā ir pieejama prezentācija par simtgades koncepciju - simtgade.

 

DV ASV 66. delegātu sapulce un 62. vanadžu salidojums

Daugavas Vanagu ASV 66. delegātu sapulce notika no 2016. gada 15. līdz 17. aprīlim Indianapolē, Indiānas pavalstī.
Daugavas Vanadžu 62. salidojums norisinājās 15. aprīlī.
Sīkāk lasiet DV ASV priekšnieka apkārtrakstā.

 

Filmas “Nezināmais karš: Baltijas pretošanās” pirmizrāde

2016. gada 5. maijā Rīgā notika Daugavas Vanagu Centrālās valdes atbalstītās filmas “Nezināmais karš: Baltijas pretošanās” pirmizrāde. Filmu iespējams iegādāties un noskatīties tiešraidē. Sīkāk lasiet DVCV mājas lapā.


LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!