Katru gadu Indianapoles apvienība noliek ziedus pie kritušo un aizvesto pieminekļa Latviešu sabiedriskā centrā.

Svētdien, 2021. gada 13. jūnijā pēc dievkalpojuma nolikām lauku ziedus un nolasot Skalbes dzejoli Mocekļi pieminējām aizvestos.

 

Piedalās no kreisās puses: 

Andris Bērziņš apvienības valdes loceklis un goda Konsuls
Māc. Dace Zušmane, viesu mācītāja
Nora Ceriņa, apvienības priekšniece
Andrejs Kancs, apvienības valdes loceklis un draudzes priekšnieks.

 

 

 

 

 

 

 

 

DV ASV sveic visus biedrus un labvēļus Daugavas Vanagu organizācijas 75. dibināšanas gadadienā!

Šajā gadā, kad satikšanās klātienē nav iespējama, vairākas DV apvienības ir sagatavojušas priekšnesumus DV ASV koncertam. DV ASV valde pateicas visiem, kas pielika roku, lai šis koncerts izdotos.

Koncerta programma

Daugavas Vanagiem 75 - DV ASV koncerts

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

 

 

 


LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!