Kā katru gadu Daugavas Vanagi ASV piedāvā stipendijas jauniešiem, kas vasarā apmeklēs latviešu nometnes, latviešu vasaras vidusskolas vai dosies izglītojošajos ceļojumos uz Latviju. Ja jūsu dzīvesvietā ir vietējā apvienība, griezieties pēc stipendijas tur. Ja nav, varat sūtīt stipendijas lūgumu tieši DV ASV kasierim:

Ivars Zuševics
5438 Wild Rose Circle
Greendale, WI 53129

Pieteikumam jābūt saņemtam ne vēlāk kā 2017. gada 3. jūnijā.

Stipendiju vadlīnijas

 

 

Saulainā, bet šim gada laikam neparasti aukstā svētdienas pēcpusdienā, 2017. gada 12. martā LSC Rīgas zālē pulcējās DV biedri, viesi, skolu jaunatne, kopā 55, ieskaitot 6 bērnus, lai atcerētos 16. marta leģionāru cīņas. Viesus sagaidīja ar pavasaŗa ziediem - dzeltenām narcisēm- pušķotie galdi, radot siltu draudzības sajūtu.

Lasīt tālāk

 

 

 

 

 

Kā katru gadu, arī šogad, 11. martā, Milvoku latviešu sabiedrība pulcējās Milvoku Latviešu Namā, lai godinātu mūsu 2. Pasaules kara varoņus, Latvijas aizstāvētājus, leģionārus.

Sarīkojumu ar svētbrīdi uzsāka archibīskape Lauma Zušēvica un ievadvārdus teica Milvoku Daugavas Vanagu apvienības priekšnieks Andris Kursietis. Galveno svētku uzrunu sniedza ciemiņš no Rīgas - Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis Prof. em. Dr. Valters Nollendorfs. Tam sekoja bijušo karavīru godināšana.

Akta otrajā daļā uzstājās Čikāgas Vīru Koris, diriģentes Māras Vārpas vadībā, ar ļoti skaistu un aizkustinošu koncertu. Pēc sarīkojuma oficiālās daļas beigām, klātesošie tika lūgti pakavēties baudīt bagātīgi klātu azaida galdu un saviesīgu vakaru, par kuru gādāja Milvoku DV apvienības Vanadzes.

Milvoku apvienības valde pateicās archibīskapei Laumai, Prof. V. Nollendorfam, un Čikāgas Vīru Korim ar diriģenti Māru Vārpu priekšgalā, kā arī visiem apvienības biedriem, kuri palīdzēja ar sarīkojuma rīkošanu, kā arī visiem sarīkojuma dalībniekiem, kuri ar savu klātbūtni godināja Latviešu leģionu un leģionārus.

Leģionāru atceres akts Milvokos - 2017

 

 

Daugavas Vanagu Mēnešraksta (DVM) 2016. gada 4. numurā tika publicēta intervija ar Daugavas Vanagu ASV Vanadžu priekšnieci Līgu Nuteri. Vairākas idejas no šīs intervijas tiks pārrunātas gaidāmajā delegātu sapulcē Klīvlandē organizācijas nākotnes plānu diskusijā - aicinām visus izlasīt un dalīties ar savām pārdomām.

DV ASV Vanadžu priekšnieces intervija DVM

 

 

 

 

Ar prieku ziņojam, ka sākot ar 2017. gadu ir iespējams abonēt DV Mēnešrakstu digitālā formātā par $12. Protams, ja vēlaties parasto papīra formātu, to iespējams abonēt par iepriekšējo cenu $45 saņēmēju adresēm ASV. Sīkāka informācija lasāma DV priekšnieka Andreja Mežmaļa paziņojumā.

 

 

 

 Šogad DV Centrālās valdes sēdes laikā Anglijā tika filmēts sižets par Daugavas Vanagu organizāciju raidījumam Piektais Novads, kas tika rādīts Latvijas televīzijas kanālā Re:TV 15. un 16. oktobrī. Tagad raidījumu var noskatīties arī internetā - pirmās 7 minūtes ir par Daugavas Vanagiem.

 


Daugavas Vanagi ASV atbalsta simtgades rīcības komisijas aicinājumu svinēt Latvijas dzimšanas dienu ASV ar dažādiem pasākumiem. DV ASV apvienības ir aicinātas sākt plānot pasākumus laika posmam no 2017. gada 18. novembra līdz 2018. gada 18. novembrim. DV ASV delegātu sapulcē tika pieņemts lēmums piešķirt katrai DV apvienībai ASV $1000 atbalstu simtgades pasākumu organizēšanai. ALAs mājas lapā ir pieejama prezentācija par simtgades koncepciju - simtgade.

 


LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!