Sveicināti Daugavas Vanagi un Vanadzes!

16. marts ir nozīmīgs datums mūsu organizācijai, kas ir saistīts ar mūsu dibinātāju, leģionāru vēsturi. Šajā datumā 1944. gadā abas latviešu divīzijas cīnijās pirmo un pēdejo reizi plecu pie pleca, pret Sarkano armiju pie Veļikajas upes. Daugavas Vanagi ir izvēlējuši 16. martu kā leģionāru piemiņas dienu, kurā godinām mūsu zēnus un vīrus, kas 2. Pasaules kara laikā Latviešu leģiona rindās cīnījās pret Padomju savienību, cenšoties nepieļaut Baigā gada atkārtošanos. 

Lai atzīmētu šo svinīgo dienu, un tajā pašā laikā dot mūsu biedriem iespēju virtuāli tikties ar jauno vadību, DV ASV zemes valde lūdza jaunievēlētam DV priekšniekam Aivaram Sinkam un jaunajai Vanadžu priekšniecei Inārai Sīkai ierakstīt īsu ziņojumu mūsu biedriem. Ierakstiem var pieiet klikšķējot uz sekojošām saitēm:

Aivars Sinka

Ināra Sīkā

Paldies viņiem abiem par ieguldīto laiku, lai veiktu ierakstus.

Šodien, 16. martā, veltīsim dažus mirkļus, lai pieminētu mūsu Otrā pasaules kara varoņus un viņu upurus. Daudzi no mums atrodas šeit, ASV, tikai tāpēc, ka šie varoņi pietiekami ilgi aizturēja Sarkano armiju, lai mūsu vecāki vai vecvecāki varētu aizbēgt no drausmīgā likteņa atkārtošanās, kas 1941. gadā piemeklēja daudzus Latvijas iedzīvotājus. Pateiksimies visiem mūsu vietējās sabiedrības dzīvajiem leģionāriem un pieminēsim aizgājušos.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Andris Kursietis

DV ASV priekšnieks

 

 

 

Daugavas Vanagi ASV piedāvā stipendijas jauniešiem, kas vasarā apmeklēs latviešu nometnes un latviešu vasaras vidusskolas. Izglītojošajiem ceļojumiem uz Latviju stipendijas netiks piedāvātas Covid situācijas dēļ. Ja jūsu dzīvesvietā ir vietējā apvienība, griezieties pēc stipendijas tur. Ja nav, varat sūtīt stipendijas lūgumu tieši DV ASV kasierim:

Ivars Zuševics
5438 Wild Rose Circle
Greendale, WI 53129

Pieteikumam jābūt saņemtam ne vēlāk kā 2021. gada 11. jūnijā.

Stipendijas tiks izmaksātas tikai tad, ja nodarbības notiks klātienē!

Stipendiju vadlīnijas 2021

 

 

DV ASV sveic visus biedrus un labvēļus Daugavas Vanagu organizācijas 75. dibināšanas gadadienā!

Šajā gadā, kad satikšanās klātienē nav iespējama, vairākas DV apvienības ir sagatavojušas priekšnesumus DV ASV koncertam. DV ASV valde pateicas visiem, kas pielika roku, lai šis koncerts izdotos.

Koncerta programma

Daugavas Vanagiem 75 - DV ASV koncerts

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

 

 

 


LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!