Sakarā ar koronavīrusa izplatību DV ASV valde ir nolēmusi atcelt delegātu sapulci šogad. Svarīgākie jautājumi tiks izlemti delegātiem balsojot elektroniski.

 

Daugavas Vanagu ASV 70. delegātu sapulce notiks no 2020. gada 17. līdz 19. aprīlim Vašingtonas apvienības izkārtojumā. Lūdzam pieteikties līdz 2020. gada 27. martam. 

Delegātu un viesu pieteikšanās lapa

Dienas kārtība

Papildus norādījumi

 

 

 

 

 

 

Daugavas Vanadzes ASV ir izdevušas Daugavas Vanagu kalendāru 2020. gadam. Šoreiz tēma ir Latvijas simtgades svinību atskaņas - fotogrāfijas no simtgades svinībām, kuras rīkojuši un kurās piedalījušies Daugavas Vanagi vai nu atsevišķi vai kopā ar citām vietējām organizācijām.

 

Kalendārā iekļautas vārda dienas, svinību dienas Latvijā, ASV un Kanādā, kā arī apraksti par simtgades svinībām latviešu centros.  

 

Meklējiet vietējās Daugavas Vanagu apvienībās un citos latviešu centros ASV, Kanādā un Austrālijā.

 

 

 

 

 


LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!