DV Mēnešraksts beidza iznākt 2019. gadā. Sākot ar 2020. gadu DV informācija tiek publicēta kā gadagrāmata tikai elektroniskā formātā DV Centrālās valdes mājas lapā.

 

Daugavas Vanagu gadagrāmatas

 

 

 

 

LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!