Daugavas Vanagu ASV Zemes valdes sēde notika 2016. gada 19. augustā Saulgriežos, Garezerā, 57732 Lone Tree Rd, Three Rivers, MI 49093. Ziņojumus sniedza DV ASV priekšnieks Andris Kursietis, DV ASV Vanadžu priekšniece Līga Nutere, kā arī citi valdes locekļi par savam nozarēm. Valde apsprieda dažādus jautājumus sākot ar ienākušajiem rakstiem, DV mājas lapas informāciju, finanšu pārskaie un beidzot ar gatavošanos DV Centrālās valdes sēdei Straumēnos, Anglijā šī gada septembrī.

Nākamajā dienā, 20. augustā, notika kopsēde ar Daugavas Vanagu Kanādā Zemes valdi. Sēdē piedalījās arī PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis. Arī šajā sēdē tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar gaidāmo DV Centrālās valdes sēdi, īpašu uzmanību veltot statūtu maiņas jautājumiem. Plaši tika diskutēta DV Mēnešraksta izdošana papīra un digitālā formā. Tāpat tikai apspriestas jaunas iespējas informācijas izplatīšanai par DV darbību gan biedru starpā, gan arī plašākai sabiedrībai.

Par sēžu lēmumiem un rezolūcijām lasiet DV ASV priekšnieka Andra Kursieša jaunākajā apkārtrakstā.

Par DV ASV Zemes valdes darbību ārpus sēdēm lasiet šeit.

 

 

LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!