Daugavas Vanagu ASV akcija "Ziedosim 100" sasniegusi izpildīšanas posmu. Laikā no 19.-23. novembrim notika palīdzības izdale Latvijas bērniem 4 Latvijas novados un Rīgā. Izdales komanda izveidoda sadarbojoties ASV, Kanādas un Latvijas pārstāvjiem. Komandā ir projekta vadītājs mācītājs Dāgs Demandts (ASV-MN), projekta vadītāja palīdze Aina Budrēvica (CAN-ON), Katrīna Tauriņa (CAN-ON), Vanesa Putniņa (ASV-MN), Ineta Gritāne (LV), Rūdolfs Beitāns (LV). Daugavas Vanagi ASV pateicas izdales komandai, kas ziedo savu laiku un naudu projekta īstenošanai, kā arī citām organizācijām, kas palīdzēja ar ceļa izmaksu segšanu.

 

Daugavas Vanagi ASV pateicas visiem ziedotājiem, kas padarīja šo projektu iespējamu. Ienākušo līdzekļu daudzums atļaus palīdzēt ne vien sākotnēji plānotajiem 100 bērniem, bet vēl papildus 100 bērniem. Akcijā saziedotie līdzekļi tiks 100% izlietoti bērnu vajadzībām.

 

Projekta kopsavilkums

Izdales programma

Pirmā izdale Saldū - video

Par Ziedosim 100 Vidzemes televīzijā - video

Fotogrāfijas

 

Atsauksmes projekta vadītājam Dāgam Demandtam:

Sirsnīgi sveicināts Dāg!

Liels paldies Tev un DV ASV par projekta organizēšanu Latvijā. Paldies Tev par Tavu entuziasmu un dinamismu, un arī visai komandai, ar ko jūs braucāt apkārt Latvijai un apdāvinājāt bērnus. Paldies DV  ASV par dāsniem ziedojumiem no tik daudz latviešu cilvēkiem, kuri piedalījās. Bija jauki ar Tevi tikties Ludzā --- Latvijas vecākajā pilsētā. Visu labu Tev un komandai.

Daugavas Vanagi, Sasauksimies!

Gunārs Spodris, DV  Priekšnieks

 

 

 

LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!