Daugavas Vanagi ASV piedāvā stipendijas jauniešiem, kas vasarā apmeklēs latviešu nometnes un latviešu vasaras vidusskolas. Izglītojošajiem ceļojumiem uz Latviju stipendijas netiks piedāvātas Covid situācijas dēļ. Ja jūsu dzīvesvietā ir vietējā apvienība, griezieties pēc stipendijas tur. Ja nav, varat sūtīt stipendijas lūgumu tieši DV ASV kasierim:

Ivars Zuševics
5438 Wild Rose Circle
Greendale, WI 53129

Pieteikumam jābūt saņemtam ne vēlāk kā 2021. gada 11. jūnijā.

Stipendijas tiks izmaksātas tikai tad, ja nodarbības notiks klātienē!

Stipendiju vadlīnijas 2021

 

 

LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!