Katru gadu Indianapoles apvienība noliek ziedus pie kritušo un aizvesto pieminekļa Latviešu sabiedriskā centrā.

Svētdien, 2021. gada 13. jūnijā pēc dievkalpojuma nolikām lauku ziedus un nolasot Skalbes dzejoli Mocekļi pieminējām aizvestos.

 

Piedalās no kreisās puses: 

Andris Bērziņš apvienības valdes loceklis un goda Konsuls
Māc. Dace Zušmane, viesu mācītāja
Nora Ceriņa, apvienības priekšniece
Andrejs Kancs, apvienības valdes loceklis un draudzes priekšnieks.

 

 

 

 

 

 

 

 

LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!