Daugavas Vanagi ASV piedāvā stipendijas jauniešiem, kas vasarā apmeklēs latviešu nometnes un latviešu vasaras vidusskolas. Izglītojošajiem ceļojumiem uz Latviju stipendijas netiks piedāvātas. Ja jūsu dzīvesvietā ir vietējā apvienība, griezieties pēc stipendijas tur. Ja nav, varat sūtīt stipendijas lūgumu tieši DV ASV kasierim:

Ivars Zuševics
5438 Wild Rose Circle
Greendale, WI 53129

Pieteikumam jābūt saņemtam ne vēlāk kā 2022. gada 6. jūnijā.

Stipendijas tiks izmaksātas tikai tad, ja nodarbības notiks klātienē!

Stipendiju vadlīnijas 2022

 

 

LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!