Ar lielām skumjām DV ASV zemes valde ziņo, ka 91 gada vecumā mūžībā aizgājis DV goda priekšnieks Juris Augusts.

Daugavas Vanagu Centrālā Valde savā 2015. g. sēdē Vašingtonā ievēlēja bijušo DV priekšnieku Juri Augustu par DV organizācijas goda  priekšnieku. 

Jura Augusta biogrāfija atspoguļo gandrīz 50 veltītus gadus par labu Daugavas Vanagiem, gan Indianapoles apvienībā kā arī DV ASV valdē un kā DV priekšnieks.

Daugavas Vanagu goda priekšnieks Juris Augusts dzimis 1932. gada 20. novembrī Liepājā. Tēvu zaudējis agrā bērnībā. Skolas gaitas iesāk 1939. gadā Liepājas 5. pamatskolā. Kā jau visiem tā laika jauniešiem, kuru vecāki devās uz rietumiem, bija jāpārtrauc izglītība un jāatsāk to Vācijā D.P. nometņu skolās.

Māte strādāja Liepājas Dzelzceļu darbnīcā, to evakuēja uz Vāciju 1944. gada augustā. 1945. gada 6. februārī pārcieš Sabiedroto gaisa uzlidojumu Gotas dzelzceļa darbnīcai, kurā tiek nonāvēti tuvu pie 100 latviešiem. Pēc kara atsāk izglītības turpināšanu. 1950. gadā nonāca Austrālijā, kur bija jānostrādā 2 līguma gadi, kā tas bija visiem tā laika iebraucējiem.

1954. gadā tika iesaukts Austrālijas armijā. 1956. gadā beidz South Sydney Technical College Veikalvedības zinībās. Maizes darbu izvēlējās Eric Anderson Pty Ltd. par veikalvedi. Beidzis Phillips School of Management, Dale Carnegie School of Salesmanship un Management 8 kursus.

1957. gadā apprecējās ar Ligitu Dzelzainis. Ģimenē meita Māra. Darba vajadzībā 1965. gadā tika iecelts Justice of The Peace. 1967. gadā visa ģimene pārcēlās uz Indianapoli ASV, Indianas pavalstī. Tanī pašā gadā iestājas Daugavas Vanagu Indianapoles apvienībā. Maizes darbu strādāja Audio Electronics par veikalvedi un 1980. gadā tika iecelts par vice prezidentu. Tajā amatā Juris palika līdz pensionēšanās laikam 1996. gadā.

1982. gadā tika ievēlēts Daugavas Vanagu Indianapolē valdē, kur vadīja ārējo informācijas nozari. 1987. gadā tika ievēlēts par apvienības priekšnieku un gadskārtēji pildīja šo amatu līdz 2000. gadam, kad tika ievēlēts par Daugavas Vanagu ASV priekšnieku. 1986. gadā tika ievēlēts ASV zemes valdē, kur vadīja informācijas nozari līdz 2000. gadam.

Apbalvots ar DV ASV Goda Rakstu, DV CV Atzinības Rakstu un DV krūšu nozīmi zeltā. DV ASV priekšnieka amatu pārņēma 2000. gada 21. maijā. Atkārtoti ievēlēts  2002. gadā par DV ASV priekšnieku.

2003. gadā pārņem Daugavas Vanagu organizācijas vadību, un šo amatu pilda līdz 2011. g. 31. dec. nekandidējot turpmāk.

Piedalījās Lestenes Brāļu kapu atklāšanā uzrunājot visus Latviju Televīzijas tiešraidē. 2003. gadā palīdz noorganizēt slimo leģionāru aprūpi, kas rūpējās par mazkustīgiem un uz gultas gulošiem leģionāriem. Viņiem tiek piegādātas zāles un citi medikamenti, kas padara viņu dzīvi drusku gaišāku.    

2004. gadā apbalvots ar Latvijas Republikas Aizsardzības Ministrijas NATO piemiņas medāli, par sekmēšanu Latvijas iesaistīšanu NATO.

2005. g. septembrī aicināts piedalīties Rīgas Brāļu kapu valdē un piekritis šim aicinājumam un 2006. gada janvāri Rīgas Brāļu kapu komitēja vienbalsīgi ievēl Juri par locekli.

2003. gada toreizējā aizsardzības ministra Ģirta Valža Kristovska aicināts Kalpaka pieminekļa valdē, Juris pieņem Kristovska kunga aicinājumu un darbojās Kalpaka pieminekļa valdē. 

2006. g. 13. jūnijā tika ievēlēts par Nacionālo Karavīru biedrības goda biedru, diploms un nozīme tika pasniegta Centrālās Valdes sēdē Bērzainē.

2008. g. 25. aprīlī Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers apbalvo Juri ar Trīs Zvaigžņu Ordeni virsnieka pakāpē, pasniedzot Ordeni ALAs kongresā Klīvlandē. Iestājies Latvijas Ordeņu Brālība un uzņemts 2009. g. 8. aprīlī. 

2011. g. 13. septembrī NBS komandieris Ģeneralmajors Raimonds Graube apbalvo Juri ar Latvijas Armijas Goda Rakstu.

 

Daugavas Vanagu ASV saime pievienojās visiem organizācijas biedriem, izsakot visdziļāko līdzjūtību Jura ģimenei un draugiem un vēlot Jurim vieglas smiltis!

 

LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!