Daugavas Vanagu organizācija ar naudas līdzekļiem atbalsta latviešu skolas, piešķir jauniešiem stipendijas mācībām latviešu programmās, kā arī izglītojošajiem ceļojumiem uz Latviju.

Katra vietējā Daugavas Vanagu apvienība nosaka savus stipendiju apjomus. Papildus no DV ASV Zemes valdes ir pieejamas šādas stipendijas (ja vietējā apvienība arī atbalsta jauniešus ar savu stipendiju):

  • Biz biz bērniem - $45
  • Sveika Latvija - $400
  • Heritage Latvija - $250
  • Vasaras vidusskolas un sagatavošanās kursi – tikpat, cik vietējā apvienība
  • Latviešu vasaras nometnes – tikpat, cik vietējā apvienība, bet ne vairāk kā $100

Jauniešiem, kuri nevar dabūt vietējās Daugavas Vanagu apvienības atbalstu vai kuru apvienības atbalstu nepiešķir, DV ASV Zemes valde piešķir šādu atbalstu:

  • Vasaras vidusskolām - $250
  • Sagatavošanas skolai - $150
  • Nometnēm - $100

LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!